شماره تماس: ۰۳۱-۴۲۲۷۴۳۵۸

سفارش ترجمه

  • نکته: برای ترجمه از فارسی به زبانهای دیگر فقط گزینه طلایی قابل انتخاب است و در سطح های دیگر انجام نمیشود.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, txt, zip, rar, rtf, pptx, ppt, png, doc, docx, xls, xlsx, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, txt, zip, rar, rtf, pptx, ppt, png, doc, docx, xls, xlsx, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, txt, zip, rar, rtf, pptx, ppt, png, doc, docx, xls, xlsx, jpg.
  • گارانتی کیفی ترجمه: سفارشات نقره ای و طلایی در ترجمه آوا به ترتیب به مدت 7 روز و 14 روز پس از تحویل دارای ضمانت میباشند.