شماره تماس: ۰۳۱-۴۲۲۷۴۳۵۸

انواع ترجمه و قیمت

ترجمه برنزی (۴۰ % تخصصی) : مناسب برای متون عمومی

کیفیت ترجمه روزانه قیمت برحسب هر ۲۵۰ کلمه
زبان غیرفارسی به فارسی عادی برنزی حدود ۱۰۰۰ کلمه ۲۳۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی نیمه فوری برنزی حدود ۲۵۰۰ کلمه ۳۵۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی فوری برنزی بیش از ۲۵۰۰ کلمه توافقی

 

ترجمه نقره ای (۸۰ % تخصصی) : مناسب برای پروژه ، نامه های اداری ، سایت ها ، پایان نامه (معمولی) ، همراه با ۷ روز ضمانت

کیفیت ترجمه روزانه قیمت برحسب هر ۲۵۰ کلمه
زبان غیرفارسی به فارسی عادی نقره ای حدود ۱۰۰۰ کلمه ۳۲۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی نیمه فوری نقره ای حدود ۲۵۰۰ کلمه ۴۸۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی فوری نقره ای بیش از ۲۵۰۰ کلمه توافقی

 

ترجمه طلایی (۱۰۰ % تخصصی) : مناسب برای کتاب ، کنفرانس ها ، مقاله ، قرارداد ها ، پایان نامه (ویژه) ، همراه با ۱۴ روز ضمانت

کیفیت ترجمه روزانه قیمت برحسب هر ۲۵۰ کلمه
زبان غیرفارسی به فارسی عادی طلایی حدود ۱۰۰۰ کلمه ۴۳۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی نیمه فوری طلایی حدود ۲۵۰۰ کلمه ۶۵۰۰ تومان
زبان غیرفارسی به فارسی فوری طلایی بیش از ۲۵۰۰ کلمه توافقی

 

اطلاعات حساب های بانکی

مشتریان عزیز شما می توانید هزینه ترجمه خود را به صورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت و یا به صورت کارت به کارت واریز نمایید.

کیفیت ترجمه روزانه قیمت برحسب هر ۲۵۰ کلمه
زبان فارسی به غیر فارسی عادی طلایی حدود ۱۰۰۰ کلمه ۹۰۰۰ تومان
زبان فارسی به غیر فارسی نیمه فوری طلایی حدود ۲۵۰۰ کلمه ۱۲۵۰۰ تومان
زبان فارسی به غیر فارسی فوری طلایی بیش از ۲۵۰۰ کلمه توافقی

 

توجه : پس از ثبت سفارش قیمت ترجمه شما برای شما از طریق ایمیل ارسال می شود. (قیمت های ذکر شده بدون در نظر گیری ضریب سختی رشته می باشند)

در صورت اینکه درخواست دیگری غیر از ترجمه دارید ، مستقیما فایل خود را به tarjomeava@gmail.com ایمیل نمایید تا رسیدگی گردد و برآورد هزینه شود.